Search

Wednesday, 30 September 2009 00:00

 

LỜI HAY Ý ĐẸP / SLIDE SHOW

 

Xin gởi đến các bạn những ý tưởng về cách sống vô cùng thâm thúy, được lồng trong một slide show rất nghệ thuật, do Tôn Thất Tuấn chuyển.

 

 (Xin hãy bấm vào hình dưới đây...)

Song cuoc doi dang song